Niedziela, 4 października 2015, data aktualizacji serwisu: 02.10.2015
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
237.253 osób

Oświadczenia majątkowe

Data publikacji : 30.09.2008

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.


 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

 

Komendant Miejski Policji w Grudziądzu

Załączniki do strony

Data publikacji : 30.09.2008

Data modyfikacji : 19.03.2014
Autor : Kamil Cyrankowski
Opublikowane przez : Kamil Cyrankowski
Zespół ds. Łączności i Informatyki
Statystyka strony: 5548 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA